Skip to main content

44
UPLOADS


More right-solid

Show sorted alphabetically

More right-solid

Show sorted alphabetically

More right-solid

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Audio
Jul 6, 2022 மரபின்மைந்தன்
audio

eye 0

favorite 0

comment 0

கண்ணதாசன் கண்ட கடவுள் - மரபின் மைந்தன் முத்தையா சொற்பொழிவு.
Topics: கண்ணதாசன், கடவுள், முத்தையா
Community Texts
Jun 25, 2022 Pammal K. Sambandha Mudaliar
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

பம்மல் கே. சம்பந்தமுதலியார், B.A., B.L., Subramania Shrines in Tamil., முதல் பதிப்பு, 1947 http://tamilvu.org/library/nationalized/pdf/22-pammalk.sambandam/50-subramanyashrines.pdf பல திருப்புகழ் தலங்கள் பற்றிச் சொல்லியுள்ளார். ஆய்வுகட்கும், தல நிச்சயம் செய்யவும்...
Topics: Murukan, Shrines, Tamil, 1947 book
Community Texts
May 12, 2022 Govt. of Tamil Nadu, India
texts

eye 16

favorite 0

comment 0

Early Iron implements in India. Indeed, in the World. found in Megalithic site of Mayiladumparai, Krishnagiri district, Tamil Nadu. It appears Indians discovered the smelting of Iron all over India more than 4000 years ago. India is the core region of Iron technology discovery, and it spread to Mesopotamia and Anatolia (Asia Minor) in subsequent centuries.  Wootz is a Tamil word, urukku/ukku, and the high carbon steel was made around 1300 BCE in Tamil Nadu (near Kolli hills, Kongu Nadu). N....
Topics: Early Iron, India, Oldest iron smelt tech, Wootz steel
Community Texts
May 12, 2022 Govt. of Tamil Nadu
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

Very early evidence of Iron implements in India. And, indeed for iron smelting in the World. Mayiladumparai, Tamil Nadu, India.
Topics: Early Iron, Mayiladumparai, Tamil Nadu, India
Community Texts
May 2, 2022 Vairamuttu
texts

eye 16

favorite 0

comment 0

தமிழாற்றுப்படை, பாரதிதாசன், வைரமுத்து கட்டுரை
Topic: bharatidasan
Community Texts
Apr 3, 2022 Dr. N. Ganesan
texts

eye 40

favorite 1

comment 0

Early Tamil Epigraphy by Padmashri Iravatham Mahadevan, Harvard Oriental Series, Book Release function, Madras, 15 April 2003. Rare photograph of the event and the booklet published by Epigraphist Dr. S. Rajagopal in PDF form.
Topics: Iravatham Mahadevan, Book Release, Chennai, 2003, Earliest inscriptions, Sangam Age, Tamil Brahmi,...
Community Texts
Mar 13, 2022 Tamil Nadu Govt. Dept. of Archaeology
texts

eye 122

favorite 0

comment 0

Dept. of Archaeology, Govt. of Tamil Nadu & RMRL jointly organized an International Seminar on Early Indian Culture and Heritage in Commemoration of Padmashri Iravatham Mahadevan on March 11 & 12, 2022 at Anna Centenary Library, Kotturpuram, Madras. Here are the Abstracts of the Presentations.
Topics: Iravatham, Mahadevan, Seminar, RMRL, TNDA, 2022
Community Texts
Feb 25, 2022 Prof. K. Rajan
texts

eye 26

favorite 0

comment 0

K. Rajan, et al.,  Recent Radiometric Dates and Their Implications in Understanding the Early Writing System and Early Historic Archaeology of Tamil Nadu. Man and Environment XLVI(1): pp. 57-86 [2021] Indian Society for Prehistoric and Quaternary Studies
Topics: Brahmi, Origin, Tamil Nadu, K. Rajan et al, 2021, Man & Environment
Community Texts
Feb 5, 2022 University of California Press
texts

eye 52

favorite 0

comment 0

Sensitive Reading: The Pleasures of South Asian Literature in Translation Prof. Yigal Bronner, Charles Hallisey (ed.) A free open access ebook is available upon publication. Learn more at www.luminosoa.org. What are the pleasures of reading translations of South Asian literature, and what does it take to enjoy a translated text? This volume provides opportunities to explore such questions by bringing together a whole set of new translations by David Shulman, noted scholar of South Asia. The...
Topics: India, Literature, Sanskrit, Tamil, Telugu, David Shulman, Yigal Bronner
Community Texts
Apr 25, 2021 Gopalasamy Rajaliyar
texts

eye 77

favorite 0

comment 0

அரித்துவாரமங்கலம் ரெகுநாத ராஜாளியார் பெரும் தமிழ்ப் புரவலர். தொல்காப்பியம் ராசாளியார் வீட்டுச் சொத்து என்பார்கள். புறநானூற்றுச் சுவடிகள், நற்றிணை, தொல்காப்பியம் (தெய்வச் சிலையார்...
Topics: Thanjavur, 2009
Community Texts
texts

eye 84

favorite 1

comment 0

S. Vaiyapuri Pillai, (ச. வையாபுரிப்பிள்ளை), பண்டைய கேரளத்தில் கூத்தும் இசையும், செந்தமிழ், Vol. 49, No. 9, July-August 1953. pp. 22-29. This is an article by Tamil scholar, Tiru. S. Vaiyapuripillai AvarkaL on Ancient Dance and Music in Kerala
Topics: Music, Dance, old Kerala, SVP, Vaiyapurippillai
Community Texts
Jun 6, 2020 Dr. Shylaja Mahadevan
texts

eye 106

favorite 0

comment 2

Dr. Shylaja Mahadevan, a Natyacharya from Madurai, has done field work on the folk arts and music of Tamil Nadu. She has written an informative book on the subject in Tamil. This document is an extract of few pages from Musicologist Shylaja's book. It describes how in 17th century, Tirumalai Nayak brought in Thappu drum and drummers from Wadi, then Andhra Desa and sponsored the frame drum in Madurai. A village WadipaTTi (வாடிப்பட்டி) is formed from their hometown name in...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 2 reviews )
Topics: Thappu, Thambattam, தப்பு, தப்பாட்டம், புறமுழவு,...
Community Texts
Dec 10, 2019 Madurai Tamil Sangam (Centamil journal)
texts

eye 125

favorite 3

comment 0

சி. கு. நாராயணசாமி முதலியார், நாஞ்சில் வேள் அல்லது வள்ளுவன், செந்தமிழ் (மதுரை தமிழ்ச் சங்கம்), தொகுதி 47, பக்கம் 1-8, 1950. C. K. Narayanacami MutaliyaravarkaL, Naanjil VEL allatu VaLLuvan, Centamil (Maturai Tamil Cankam), Vol. 47, pp. 1-8, 1950.
Topics: Naanjil VEL, Naanjil VaLLuvan, PuRanAnURu, Tamil
Community Texts
Oct 28, 2019 IJDL, Tiruvananthapuram, Kerala
texts

eye 182

favorite 0

comment 0

Some K-initial Dravidian Loan Words in Sanskrit: Preliminary Observations on the Indus Language    Dr. Naga Ganesan  Houston, Texas, USA International Journal of Dravidian Linguistics, 1-20, Vol. XLVII, Number 2, June 2018. Abstract:  Given the large area that covers the classical Indus valleycivilization, many languages must have been spoken there. However, the Indus script, due to its consistency in symbols, was likely to have been created by a single linguistic community [1]. Since Fish...
Topics: K-initial words, Sanskrit, IJDL, 2018, N Ganesan
Community Texts
Sep 30, 2019 S. Sathiyamoorthy
texts

eye 83

favorite 0

comment 0

S. Sathiyamoorthy, 1976, Philosophic thought in Sangam Literature, Ph.D., Dissertation, submitted to Kerala University (unpublished). This is Dr. S. Sathiyamoorthy's article entitled, "Varuṇan, the God of the Littoral Region" which gives many important references to Varuṇan in Tamil literature.
Topics: Tamil, Varunan in Sangam literature, Neytal god
Community Texts
Sep 14, 2019 Dr. N. Ganesan
texts

eye 57

favorite 0

comment 0

Published in:  Second International Conference on Tirukkuṟaḷ. Souvenir, June 27-29, 2018, Liverpool, England. Organized by Institute of Asian Studies, Chennai. A ṉṉ am - the Himalayan Superbird and Tirukku ṟ a ḷ                            Dr. N. Ganesan, Houston, Texas, USA   Abstract: In Tirukku ṟ a ḷ , the human soul is compared to a bird that is leaving its nest once sufficient time has elapsed after its hatching. It is interesting to analyze the...
Topics: Aṉṉam, bar-headed goose, Hamsa, Sangam Texts, Literature
Community Audio
Aug 14, 2019 T. M. Soundararajan, Vaali
audio

eye 111

favorite 0

comment 0

Original .mp3, sung by T. M. Soundararajan, from gramophone record. Usually, this song in Youtube videos of Poova Thalaiyaa movie (1969) leaves out few lines composed by lyricist Vaali. The left out lines, புதுவை நகரில் புரட்சிக் கவியின்  குயிலோசை உன் வாய்மொழியோ கோவையில் விளையும் பருத்தியில் வளரும் நூலிழைதான்...
Topics: 1969, Tamil Movie, மதுரையில் பறந்த, டிஎம்எஸ்,...
Community Texts
Aug 2, 2019 Dr. N. Ganesan
texts

eye 74

favorite 0

comment 0

On Mon, Jul 29, 2019 at 7:38 PM Scientific Tamil University < naalayatamil@gmail.com > wrote in MinTamil ggroup: சமஸ்கிருதத்தை விட  தமிழ் மீமிக தொன்மையானது  ஆதாரம் தருகிறார்  பேராசிரியர் மறைமலை இலக்குவனார்  https://youtu.be/S2lKmerp7E4 . Posted by Dr Semmal  Thanks Dr Semmal. Just listened to the speech by prof. C. I. ...
Topics: Tamil, Sanskrit, Tamilnadu 12th Standard textbook, Hart
Community Audio
Jul 10, 2019 Dr. Nagamanickam Ganesan
audio

eye 81

favorite 0

comment 0

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து - சீர்காழி சிவசிதம்பரம் 6-ஜூலை-2019 அன்று 10-ம் உலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டைத் தொடங்கிவைத்து, சிகாகோவில் பாடியது. Seerkazhi Sivachidambaram sings the State Anthem of Tamil Nadu, India, thus inaugurating the IATR's 10th World Tamil Research Conference on 6th July...
Topics: IATR, World Tamil Conference, Chicago
Community Texts
Jun 25, 2019 International Association of Tamil Research (IATR)
texts

eye 47

favorite 0

comment 0

10-ஆம் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு 10th International Conference-Seminar on Tamil Studies July 4-7, Chicago Academic Seminar - Session Schedule
Topics: 10th WTC, 10-ஆம் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி...
Community Texts
Jun 23, 2019 Prof. K. Ajithadas
texts

eye 99

favorite 1

comment 0

1997-ம் ஆண்டு வெளியான கட்டுரை (பொன்னூர் மலை). பேரா. கனக அஜிததாஸ் அவர்கள் எழுதினது. திருவள்ளுவர் கடவுள் வாழ்த்து என்னும் அதிகாரத்தில் கூறும் தீர்த்தங்கரர் வழிபாட்டில் அறவாழி = தர்மச்...
Topics: அறவாழி, Dharma Chakra, Aravaazhi, Thirukkural, Jainism
Community Video
May 14, 2019 P. Satgurunatha Odhuvar
movies

eye 105

favorite 0

comment 0

ஐந்தாம் திருமுறை: திருநாவுக்கரசப் பெருமான் திருவாய் மலர்ந்தருளிய தேவாரம். கோயில் திருக்குறுந்தொகை 4வது பாடல் அல்லல் என்செயும் அருவினை என்செயும்  தொல்லை வல்வினைத் தொந்தந்தான்...
Topics: Appar, Tevaram, P. Satgurunatha Odhuvamoorthykal
Community Texts
Feb 9, 2019 Sangeet Natak Akademi, N. Delhi
texts

eye 563

favorite 2

comment 0

Sangeet Natak Akademi Museum of Performing Arts Gallery of Musical Instruments Rabindra Bhavan, New Delhi http://sangeetnatak.in
Topics: musical instruments, India, Sangeet Natak Akademi, Govt. of India
Community Texts
Jun 25, 2018 Dr. N. Ganesan
texts

eye 159

favorite 0

comment 0

Abstract: In Tirukkuṟaḷ, the human soul is compared to a bird that is leaving its nest once sufficient time has elapsed after its hatching. It is interesting to analyze the ornithological identity of the bird in this important poem with the background of Indian tradition. Tiruvaḷḷuvar is generally thought to be of Jaina religion as the first four chapters of his work reveal, and also his strict vegetarianism, abstinence from alcohol, importance given to the ascetics, impermanence of...
Topics: Hamsa, Aṉṉam, Bar-headed geese, Tirukkural, Sangam texts
Community Texts
Apr 12, 2018 Victor A. Novozhenov
texts

eye 570

favorite 0

comment 0

Victor A. Novozhenov,  Communications and the Earliest Wheeled Transport of Eurasia. Edited by E.E. Kuzmina TAUS Publishing, Moscow, 2012 This pdf is available in academia.edu website,  https://kaznu.academia.edu/VictorNovozhenov
Topics: Novozhenov, Wheeled Transport, Eurasia, 2012
Community Texts
Mar 25, 2018 Dr. N. Ganesan
texts

eye 163

favorite 0

comment 0

ஐயாறப்பன், இலந்தை ராமசாமி, மதிவண்ணன் என்னும் மூன்று கவிஞர்கள் இயற்றிய மும்மணிக்கோவை
Topics: Tamil, mummanik kovai
Community Texts
Mar 25, 2018 Muthu Venkatachalam Aiyar
texts

eye 102

favorite 0

comment 0

காரைக்குடி முத்துவெங்கடாசலம் ஐயரால் காஞ்சி பெரியவர் சந்திரசேகரேந்திர சரசுவதி பேரில் இயற்றிய அந்தாதி. அவரே உரையும் செய்துள்ளார். பொள்ளாச்சி போன்ற ஊர்களில் தமிழாசிரியராய் இருந்த...
Topics: Tamil, Kanchi Mutt, Chandrasekharendra Saraswati
Community Texts
Dec 2, 2017 M. Witzel
texts

eye 469

favorite 0

comment 0

Michael Witzel, "The Case of the Shattered Head",  in /Festschrift für W. Rau/, (= /Studien zur Indologie und Iranistik/ 13/14), Reinbek 1987, pp. 363- 415.
Topics: Michael Witzel, Harvard University, Veda
Community Texts
Dec 2, 2017 S. Sobitharaj
texts

eye 337

favorite 3

comment 0

Dr. Sundara Sobitharaj, Lecturer, Tamil dept., Madras Christian College தல மரங்கள், 1994. On Stala Vrkshas - Sacred tree worship in Tamil Nadu temples. Mostly Shaivaite. Based on his PhD research under the guidance of Prof. K. Nachimuthu.
Topics: Stala vrkshas, temples, tree worship, Tamil Nadu, Hindu, Shaivism
Community Texts
Nov 8, 2017 A. Pazhani, Karaikudi
texts

eye 164

favorite 1

comment 0

புலவர்மணி ஆ. பழநி, அன்றைய மதுரையும், இன்றைய மதுரையும், கணையாழி 43, ஜூலை 2013.
Topics: Old Madurai, Pulavar A. Pazhani, Kanaiyazhi, 2013
Community Texts
Oct 14, 2017 Kalaimakal
texts

eye 87

favorite 1

comment 0

File provided by Prof. S. Sankaran, Kadichambadi
Topics: Mu. Raghavaiyangar, 2017
Community Texts
texts

eye 357

favorite 1

comment 0

  Kavari in Tirukkuṟaḷ and Sangam Texts:                      Dravidian word for Gauṛ bison and Tibetan  yak                     Dr. Nagamanickam Ganesan, Houston, Texas, USA   Abstract: In Tolkāppiyam, solitary male mammals of the forest are listed in sūtra, Tol. marapiyal 37. Solitaires, called "oruttal", are those of deer, tiger, blackbuck, Nilgai antelope and gaur-buffalo roaming the forest alone in their peak of adolescence. In addition, crocodiles...
Topics: Tamil, Sangam, Tirukkural, kavari, Tibetan Yak, Gaur bison, Dravidian root for Gauṛ
Community Texts
Jul 11, 2017 Google digitised book
texts

eye 870

favorite 1

comment 0

L'Inde française, ou Collection de dessins lithographiés représentant les divinités, temples, costumes... des peuples indous qui habitent les possessions françaises de l'In de... publiée par M.J.-J. Chabrelie, avec un texte explicatif
Topics: Eugène Burnouf, (membre de l'Institut), J -J Chabrelie, Géringer
Community Texts
texts

eye 198

favorite 1

comment 0

A rare book from DLI. A classic work on religion of Tiruvalluvar as a Jain.
Topics: Tirukkural, Tamil, Jainism
Community Texts
Apr 23, 2017 Ka. Vacciravelanar
texts

eye 242

favorite 2

comment 0

திரு. க. வச்சிரவேலனார் எழுதிய நூல். திருக்குறளின் உட்கிடை சைவசித்தாந்தமே. பிடிஎப் கோப்பு உதவி: திரு. கமலநாதன், ஈப்போ, மலேசியா. அவருக்கு நனிநன்றி உரித்து.
Topics: Saiva Siddhanta, Tamil, Tirukkural, Ka. Vacciravel Mudhaliyar
Community Texts
Apr 19, 2017 Dr. N. Ganesan
texts

eye 166

favorite 0

comment 0

This is an article presented for a Tamil conference in Germany (2014). It shows the Theerthankarar in the first verse  of Aathichoodi, as worshipped by Auvaiyar, traditionally considered a Jain author of the First Millennium A.D is 23rd Theerthankara, Paarshvanaatha.  ஆத்திசூடி அமரும் தேவர் பார்சுவநாதர் டாக்டர் நா. கணேசன் தமிழ்ச் சமணர்களின் இதழான...
Topics: Aathichoodi, Auvaiyaar, Paarsvanathar
Community Texts
Feb 2, 2017 Dr. Naga Ganesan
texts

eye 1,275

favorite 0

comment 0

Indus Crocodile Religion as seen in the Iron Age Tamil Nadu  Dr. Nagamanickam Ganesan Houston, Texas, USA Abstract:  This article is about some aspects of Indian religion in the Post-Harappan period providing a link to the Indus Valley Civilization seen in its Bronze Age seals. The meaning of the anthropomorphic axes found in the Indo-Gangetic doab plains of the Second Millennium BC as a ritual symbol of a Makara (crocodile) god will be presented. The characteristic fish sign pointing to the...
Topics: Indus Valley Civilization, Indian Religion, Korravai, Proto-Durga, Makara-god, Vedic, Dravidian,...
Community Texts
Nov 21, 2015 Dr. Naga Ganesan
texts

eye 647

favorite 1

comment 0

A. Veluppillai, Cleft Sentences in Tamil, The Sri Lanka Journal of the Humanities, vol. vii, no . 1 & 2 , 1981 , pp.82-106. University of Peradeniya
Topics: Linguistics, Tamil, Dravidian, Cleft Sentences, A. Veluppillai, R. E. Asher
Community Texts
Nov 7, 2015 N. Ganesan
texts

eye 157

favorite 0

comment 0

A. Veluppillai, Dec 1976, Some observations on negative forms in Tamil.  Sri Lanka Journal of the Humanities (Peradeniya) 2, (2), 146-152.
Topics: Tamil, linguistics, Negative forms, negation
Manuals: Contributions Inbox
Sep 7, 2015
texts

eye 568

favorite 1

comment 0

A Manual Dictionary of the Tamil Language Published by the Jaffna Book Society American Mission Press, Jaffna, 1842
Topics: Tamil, Dictionary, 1842
Scholar Work Spaces
Mar 9, 2015 Dr. Naga Ganesan
texts

eye 1,241

favorite 3

comment 0

A Dravidian Etymology for Makara - Crocodile Dr. Naga Ganesan Abstract: The Indus valley Bronze Age saw the flourishing of the largest agriculture based civilization in the ancient world, and reached its classical era about 4200 years ago. The seals unearthed throughout the 20th century CE cover a wide geographical area of the Indus Valley Civilization (IVC) and the glyptic art featured in the IVC seals show the importance of land and aquatic fauna in the cultural life. The characteristic fish...
Topics: Indus Valley Civilization, Indian Religion, Makara, Dravidian
Scholar Work Spaces
Mar 8, 2015 Dr. Naga Ganesan
texts

eye 1,781

favorite 5

comment 0

Gharial god and Tiger goddess in the Indus valley, Some aspects of Bronze Age Indian Religion Dr. Naga Ganesan, Houston, TX, 2007 Abstract: In the Mature Harappan period seals and tablets produced about 4000 years ago, gharial crocodile is portrayed as a 'horned' being. As in the famous Pashupati seals (M-304), this horned gharial deity is the central figure surrounded by a typical set of animals. A female being, often connected with tigers, is seen coupling together with the gharial in a...
Topics: Indus Valley Civilization, Indian Religion, Korravai, Proto-Durga, Makara-god, Vedic, Dravidian
Scholar Work Spaces
Mar 7, 2015 G. Siromoney, S. Govindaraju, M. Chandrasekaran
texts

eye 786

favorite 5

comment 0

கல்வெட்டு எழுத்துக்களில் திருக்குறள் (kalveṭṭu eḻuttukkaḷil tirukkuṟaḷ) - Tirukkuṟaḷ in Ancient Scripts Gift Siromoney, S. Govindaraju, M. Chandrasekaran Department of Statistics, Madras Christian College, 1980 PDF version kindly provided by Prof. S. Govindaraju, one of the authors of this book.
Topics: Tirukkural, Inscriptions, Tamil
Community Texts
Mar 7, 2015 Gift Siromoney, S. Govindraju, M. Chandrasekaran
texts

eye 811

favorite 2

comment 0

கல்வெட்டு எழுத்துக்களில் திருக்குறள் (kalveṭṭu eḻuttukkaḷil tirukkuṟaḷ) - Tirukkuṟaḷ in Ancient Scripts Gift Siromoney, S. Govindaraju, M. Chandrasekaran Department of Statistics, Madras Christian College, 1980 PDF version kindly provided by Prof. S. Govindaraju, one of the authors of this book.
Topic: Tirukkural